Hi! :3

HER!

My silly goober fursona! -> Luki

Sup there! I am Luki, i am digital artist who mostly draws some silly goober cats and creatures :3. On left you will see my fursona! Below you have some buttons to explore this page!

Terms of Service.

PAYMENT:
You can pay to me only by PayPal so far, I do not accept any other form yet.
____________________________
REFUNDS:
When i start to make art you can ask me to cancel commision and you have time to the point when i send you lineart WIP, if you will want to cancel commision at this point you will get only 50% refund.
When you ask for refund before I start making art will result in 100% refund.
Refunding beyond point i send you flat colored WIP /shaded WIP is not accepted.
____________________________
WHEN YOU WANT TO COMMISION ME:
1. Please DM me on Twitter / Discord or my Sketchers United account (they are linked in carrd)
2. When sending me reference, please send me clear image of oc (no shading or stuff like that), tell me info about pose, background etc.
3.PLEASE, FOR GOD SAKE PLEASE. DON'T REMOVE MY WATERMARK (yet it will be really hard to remove) OR DO NOT EDIT THIS ART.
____________________________SUGGESTIVE CONTENT INFO:
Yes, I am making suggestive art commisions but please, keep that in mind that when commisioning me to make them, they shouldn't be heavily NSFW.
____________________________WORK IN PROGRESS SAMPLES:
During the process of commisions you will receive WIP images of
- Lineart (refund possible at this moment - 50% refund)
- Flat Colors (refund no longer possible beyond this point)
-Shading (no colored lineart)
-Shading with colored lineart (transparent PNG oc art)
- Full image.
NOTE: You can request me to send WIP image ANY TIME YOU WANT.
____________________________COMMISIONS LIMIT:
Well, sorry. But i am human being, i have school and my commisions will be time limited in a queue. If queue is full, you will not be able to commision me until there will be free spot.
You can always check out how many slots are open on my Twitter account, so yeah
NOTE THAT I CAN REFUSE COMMISION IN ANY MOMENT, IF I REFUSE COMMISION AFTER YOU PAID FOR IT YOU WILL RECEIVE FULL REFUND.

Commision Prices and Info.

Prices:Headshot / Bust: => 10€
(NOTE: headshot can only have one OC!)
Halfbody => 15€Chibi Art (Fullbody) => 20€Fullbody => 30€OC Reference => 40€
____________________________________________
Group arts:
+ every next extra character: +10€
____________________________________________
Lineless art:
Basic art price (Halfbody, Fullbody etc.) + 5€
____________________________________________
Detailed Background art:
Basic art price (Halfbody, Fullbody etc.) + 10€ - 15€

Examples:

Fullbody
Halfbody!
HER! (Icon)

Some of my art examples! :3

HER!
HER!
HER!
HER!

About Me!

Hi! I am Luki! I am 18 yo (as for July 2023) Polish artist and I draw furry/kemono! :3 I go by she/her and he/him pronouns but feel free to use actually any! My main hobbies are drawing, making some roblox games and also learning new stuff, such as a bit of coding or learning new languages.I also like some stuff like chemistry and also some biology too!My favourite animal is cat, they are so silly goobers :3, my fursona is de facto the cat too!Below I am going to put links to some of my friends so feel free to support them if you wanna!

Cześć! :3

HER!

Mój głupiutki goober! -> Luki (Moja fursona)

Hej wam! Jestem Luki, i jestem artystą rysującym na tablecie (digital art), Najczęściej rysuje kemono/furry i koty! Po lewej stronie będziesz mógł zobaczyć moją fursonę!! Poniżej będą znajdować się przyciski dzięki którym będziesz mógł dowiedzieć się więcej!

Regulamin.

PŁATNOŚĆ
Na dzień dzisiejszy możesz zapłacić tylko za pomocą Paypal'a. Nie akceptuje żadnej innej formy płatności na ten moment.
____________________________
ZWROTY:
Kiedy zacznę robić rysunek możesz poprosić o to aby anulować commisiona. Możesz zrobić to do momentu w którym zacznę robić linearta, a także jeżeli chciałbyś dokonać anulacji dostaniesz tylko 50% zwrotu.
Jeżeli zapytasz mnie o anulację i zwrot zanim rozpocznę rysować, dostaniesz pełny, 100% zwrot pieniędzy. Zwrot kiedy zacznę kolorować / cieniować rysunek nie będzie akceptowany.
____________________________
KIEDY CHCESZ KUPIĆ COMMISIONA:
1. Napisz mi wiadomość na moim Twitterze, Discordzie czy na moim Sketchers United (Linki są w carrd)
2. Kiedy wysyłasz mi OC reference, najlepiej jeżeli nie jest ono pocieniowane, a także ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami i informacjami
3. PROSZĘ, NA BOGA, JA WAS NAPRAWDĘ PROSZĘ, NIE USUWAJCIE WATERMARKA (jednakże nnie jest to zbyt łatwe) ALBO EDYTUJCIE RYSUNKU.
____________________________SUGESTYWNY KONTENT:
Tak, mogę robić sugestywne rysunki, jednakże pamiętaj o tym kiedy zamawiasz u mnie commisiona, że nie powinny być one NSFW
____________________________PRÓBKI PROGRESU RYSUNKU
(nie wiem za bardzo jak przetłumaczyć)

Podczas procesu zamawiania commisiona, zostanie do ciebie wysłany progress.
- Lineart (W tym momencie zwrot jest jeszcze możliwy - 50% zwrotu.)
- Płaskie kolorowanie (w tym momencie zwrot przestaje być możliwy.)
- Cieniowanie (Bez pokolorowanego linearta)
- Cieniowanie z pokolowowanym lineartem (Rysunek OC bez tła)
- Pełny obrazek.
UWAGA: Możesz poprosić o WIP rysunku tak naprwadę W JAKIMKOLWIEK MOMENCIE KIEDY RYSUJE.
____________________________LIMITY COMMISIONÓW:
Więc no przepraszam. Ale jestem tylko człowiekiem, mam życie zewnętrzne i szkołę. Jeżeli kolejka będzie pełna będziesz musiał poczekać z commisionem aż zwolni się miejsce.
Zawsze możesz sprawdzić status moich commisionów na twitterze więc no.
PAMIĘTAJ O TYM ŻE W KAŻDYM MOMENCIE MOGĘ ODMÓWIĆ RYSOWANIA COMMISIONA JEŻELI ODMÓWIE, ZOSTANIE DOKONANY PEŁNY 100% ZWROT PIENIĘDZY.

Ceny Commisionów i Informacje

Cennik:Headshot / Bust: => 10€
(NOTE: headshot może być narysowany tylko z jednej OC!)
Halfbody => 15€Chibi (Fullbody) => 20€Fullbody => 30€OC Reference => 40€
____________________________________________
Rysunki grupowe:
+ każda kolejna postać: +10€
____________________________________________
Rysunek bez lineartu:
Cena bazowa (Halfbody, Fullbody etc.) + 5€
____________________________________________
Rysunek ze szczegółowym tłem:
Cena bazowa (Halfbody, Fullbody etc.) + 10€ - 15€

Przykłady:

Fullbody
Halfbody!
HER! (Icon)

Kilka z moich przykładowych rysuknów! :3

HER!
HER!
HER!
HER!

O mnie!

Hej! Jestem Luki! mam 18 lat (jak na lipiec 2023) i jestem Polskim artystą, rysuje furry i kemono! :3 Używam zaimków she/her(ona/jej) i he/him(on/jego) ale tak naprawdę możesz używać takich jakich chcesz! Moje hobby to są rysowanie, tworzenie gier na roblox czy uczenie się nowych rzeczy, takich jak programowanie czy nauka nowych języków.Także jednym z moich zainteresowań jest jeszcze chemia oraz biologia!Moje ulubione zwierzę to jest kot, koty są fajne i bardzo głupiutkie i no :3, de facto moja fursona jest kotem, więc!Poniżej podlinkuje profile do moich przyjaciół więc możecie ich wesprzeć jeżeli chcecie!

Привіт!

HER!

Mój głupiutki goober! -> Luki (Moja fursona)

Привіт! Я Лукі (Luki), і я художник, який малює на планшеті (цифрове мистецтво), я в основному малюю кемоно/фурри і котів! Зліва ви зможете побачити мою фурсону!! Нижче ви знайдете кнопки, завдяки яким ви зможете дізнатися більше!